Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – M Vest Water AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 28. mai 2021.

Selskapsinformasjon:

Navn: M Vest Water AS
Ticker: MVW
ISIN: NO 0010976343